Kan ik mijn private leasecontract eerder opzeggen?

Inhoud artikel:

Leasecontract opzeggen

Een private leasecontract ga je voor een bepaalde tijd aan. Meestal gaat het om een periode van 24 of 48 maanden, oftewel twee of vier jaar. Je betaalt dan een vast bedrag per maand voor je leaseauto, waarbij eigenlijk alles is inbegrepen behalve de benzine en eventuele verkeersboetes. Maar wat als je tussentijds van je leasecontract af wil? Bijvoorbeeld omdat je het maandbedrag niet meer kunt opbrengen of omdat je gewoon niet langer wenst te leasen? Meestal kun je je leasecontract eerder opzeggen. Daar zijn echter wel financiële consequenties aan verbonden.

Contract leaseauto verbreken om een goede reden

In principe is je ondertekende leasecontract na een bedenktijd van 14 dagen bindend. Je kunt dus niet zomaar van je privé-leaseauto af, tenzij je daar een hele goede reden voor hebt. Onder ‘hele goede reden’ verstaan de leasemaatschappijen doorgaans de volgende situaties:

  • Arbeidsongeschiktheid (meestal geldt een minimum percentage, je moet bijvoorbeeld 50% of hoger arbeidsongeschikt zijn);
  • Onvrijwillige werkloosheid (bij een vast contract voor onbepaalde tijd);
  • Een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Deze situaties moet je dan wel schriftelijk kunnen aantonen. De leasemaatschappij kan dan onderzoek doen naar je financiële draagkracht. Blijkt daaruit dat je het maandbedrag niet meer kunt opbrengen als gevolg van je nieuwe levensomstandigheden? Dan kan het leasecontract kosteloos beëindigd worden.

Let op: bij sommige leasemaatschappijen moet je deze mogelijkheid van te voren afkopen, als een soort verzekering. Je kunt dan bij het samenstellen van je leasecontract kiezen voor een extra optie ‘inleverregeling onverwachte situaties’. Je betaalt dan een klein extra bedrag per maand.

Ook als je komt te overlijden kan het leasecontract worden beëindigd, tenzij je het leasecontract samen met iemand anders hebt ondertekend. In dat laatste geval gaat het leasecontract over naar de andere persoon.

Private leasecontract eerder opzeggen om andere reden

Wil je voortijdig je leasecontract opzeggen om een andere reden? Dan kan dat ook, maar niet zonder extra kosten. De boete (ook wel ‘opzeggingsvergoeding’ genoemd) die je moet betalen om het private leasecontract voortijdig te verbreken, kan per leasemaatschappij verschillen. De berekeningsmethode van de vergoeding is vastgelegd in de algemene en aanvullende voorwaarden van het bedrijf. Lees die dus altijd goed door voordat je opzegt! Overigens mag je bij de meeste leasebedrijven pas je contract voortijdig verbreken vanaf 1 jaar na het ingaan van de leaseperiode.

Kosten vroegtijdig beëindigen private leasecontract

De opzeggingsvergoeding bij het vroegtijdig verbreken van een leasecontract kan per bedrijf verschillen.

Sommige maatschappijen hanteren een percentage van het maandelijkse leasebedrag (doorgaans rond de 40%), gedurende de rest van de oorspronkelijke looptijd. Voorbeeld:

  • Stel dat je een leasecontract bent aangegaan voor 200 euro per maand met een looptijd van vier jaar, en je wil na twee jaar van je contract af. Dan betaal je iedere maand die je eerder opzegt een boete van 40% van 200 = 80 euro. Aangezien je in dit geval 24 maanden eerder opzegt, betaal je dus 80 euro x 24 = 1920 euro.

Andere leasebedrijven herberekenen de looptijd en het bijbehorende maandbedrag. Het verschil tussen je oorspronkelijke leasebedrag en je herberekende leasebedrag wordt dan je opzeggingsvergoeding. Voorbeeld:

  • Stel dat je oorspronkelijke leasebedrag uitkwam op 239 euro per maand voor een periode van 48 maanden, maar je wilt na 33 maanden van je contract af. Het bedrag dat je had moeten betalen bij een contract voor 33 maanden zou dan 289 euro zijn geweest (hoe korter de looptijd, hoe duurder het maandbedrag). Je hebt dan gedurende 33 maanden lang 50 euro per maand te weinig betaald. Dat komt neer op een opzeggingsvergoeding van 33 x 50 euro = 1650 euro.